ПИШИМО ПРАВИЛНО!

ПОНОВО цртеж нашег креативног Качаревца,Душана Ристовског.

Уз цртеже се лакше и брже учи.

Именице које означавају вршиоца радње,а завршавају се суфиксом -ац,увек ће у номинативу једнине и генитиву множине имати,испред тог суфикса,глас Л,који није прешао у глас О.

Дакле,ПРАВИЛНО ЈЕ РОНИЛАЦ,а НЕ РОНИОЦ.

Исто важи и за именице МИСЛИЛАЦ,СТВАРАЛАЦ,ГЛЕДАЛАЦ…