ПИШИМО ПРАВИЛНО!

Одавно се нисмо дружили!
Треба обратити пажњу на правилно писање ове и сличних примера речи у којима се обавезно јавља гласовна промена губљења сугласника Т.
ИЗУЗЕЦИ,ЗАДАЦИ,ПОДАЦИ…

НЕПРАВИЛНО је изузеТци,задаТци,подаТци…

Често грешимо и у писању речи ПРИПОВЕЦИ и БИЦИ.
Пишемо их неправилно,додајући им глас Т који је сувишан.

ПИШИМО ПРАВИЛНО!