ПИШИМО ПРАВИЛНО!

Правилно је писати ову реч спојено.

ПОНЕКАД.

Неправилно је по некад.