ПИШИМО ПРАВИЛНО!

Ово је сложеница и пише се спојено.
Настала од предлога ОД и речи ПРИЛИКЕ.Најједноставније објашњено.
Глас Д је звучан,а глас П безвучан,па ће се по гласовној промени једначења сугласника по звучности Д и П изједначити,тако што ће Д прећи у свој безвучни пар из табеле,а то је глас П.Ђаци знају о чему пишем.

Правилно је ОТПРИЛИКЕ.

„Колико,ОТПРИЛИКЕ,радиш?“