Пишимо правилно! ФИОКА…

Цртеж нашег Качаревца, Душана Ристовског.

Често грешимо у писању ове речи.

Правилно је ФИОКА.

Неправилно ФИЈОКА!