Пишимо правилно! ИЗВИНИТИ…

Када желимо да замолимо некога да нам опрости онда ћемо се ИЗВИНИТИ.

Уколико кажемо ИЗВИНУО САМ СЕ, то ће значити да сам савио или искривио тело, направио лук телом.

Тако да треба водити рачуна да у зависности од ситуације употребимо и одговарајући израз.