Пишимо правилно! БИО…

Не треба баш много снаге да бисмо ишчупали Ј из „корена“.
Сувишно је и неправилно писати глас Ј у овом облику помоћног глагола БИТИ.

БИО сам на одмору.

Неправилно је писати БИЈО!