Пишимо правилно! ФАЛИТИ…

Често сам имала прилику да чујем од ученика: „Хвали ми оцена!“

Глагол ХВАЛИТИ је јасан и у значењу је ИСТИЦАТИ НЕЧИЈЕ ВРЛИНЕ.

ФАЛИТИ је у значењу НЕДОСТАЈАТИ.

Правилно је рећи ФАЛИ.