Пишимо правилно! СА МНОМ…

Уз инструментал личне заменице ЈА (МНОМ), предлог СА, у значењу друштва се увек пише одвојено!

Непавилно је писати САМНОМ.
Правилно је СА МНОМ.

Моја најбоља другарица је јуче ишла са мном у куповину.