Пишимо правилно! ВИ…

Заменица ВИ се пише великим словом када се обраћамо једној особи да бисмо јој указали поштовање, а када се обраћамо двема особама или групи људи, ову заменицу пишемо малим словом.