Пишимо правилно! С ОБЗИРОМ НА…

Израз у значењу ИМАЈУЋИ НЕШТО У ВИДУ.

Правилно би било рећи: -С ОБЗИРОМ НА ТО да је касно, морамо кренути.
Неправилно је рећи: -С обзиром да је касно, морамо кренути.