Пишимо правилно! МАЈИЦА…

У свакодневном говору се може чути МАЈЦА или МАИЦА.
Непревилно је и једно и друго.

ПРАВИЛНО је писати МАЈИЦА.

Свиђа ми се твоја мајица.