Пишимо правилно! ЧАК или ШТАВИШЕ…

Често и у овоме грешимо.
ЧАК је реч (речца) за истицање.
ШТАВИШЕ је такође реч (речца) за истицање.
Из тог разлога користимо или само ЧАК или само ШТАВИШЕ.
ШТАВИШЕ се пише спојено.