Пишимо правилно! СУМЊА…

Именица је СУМЊА, а не СУМЉА.
Из истог разлога се не може СУМЉАТИ, већ СУМЊАТИ.