Пишимо правилно! НЕ…

Придеве са речцом НЕ пишемо спојено!
НЕЗАДОВОЉАН, НЕВЕШТ, НЕСРЕЋАН, НЕВАЖАН…