Пишимо правилно! ЋЕМО…

Слику најлакше запамтимо. Визуелно памћење.
Ово је, нажалост, све чешћа правописна грешка.
ЋЕМО пишимо спојено!
Карикатуре Бојана Јокановића из Добоја и његова идеја да на овај начин помогне у савладавању недоумица у писању је заиста одлична.