Pišimo i govorimo pravilno!

Učestala greška!
Pomoćni glagol BITI u prvom licu jednine glasi BIH.
Dakle:“Pravilno bih pisala i govorila“.
Neretko pišu glas H i u drugom licu:“Ti bih…“
Pravilno je:“Ti bi…on,ona,ono bi pravilno pisali“.

Kada pišemo u prvom licu množine,nepravilno je MI BI.
Pravilno je MI BISMO.

Često i pomoćni glagol HTETI u obliku drugog i trećeg lica množine možemo uočiti kao MI ĆE MO i VI ĆE TE.
ĆEMO I ĆETE treba pisati spojeno,nikako odvojeno.

Fotografija korisnika Ne znam da znam dok ne pokušam