Пишимо и говоримо правилно!

Учестала грешка!
Помоћни глагол БИТИ у првом лицу једнине гласи БИХ.
Дакле:“Правилно бих писала и говорила“.
Неретко пишу глас Х и у другом лицу:“Ти бих…“
Правилно је:“Ти би…он,она,оно би правилно писали“.

Када пишемо у првом лицу множине,неправилно је МИ БИ.
Правилно је МИ БИСМО.

Често и помоћни глагол ХТЕТИ у облику другог и трећег лица множине можемо уочити као МИ ЋЕ МО и ВИ ЋЕ ТЕ.
ЋЕМО И ЋЕТЕ треба писати спојено,никако одвојено.

Фотографија корисника Не знам да знам док не покушам