Пријава против Алмекса због опасног отпада

almex

Како сазнаје портал „Јужни Банат“, само дан након што је Основно Тужилаштво у Панчеву прво покренуло предистражне радње против фирме Алмеx, у власништву Мирослава Алексе, у Тужилаштво, против ове фирме стигла је и пријава. Поново је у питању угрожавање животне средине, односно опасан отпад.

Тако се једна од највећих компанија у Војводини, која у свом саставу има велики број предузећа која се баве областима везаним за пољопривреду, и која отвара питање како и на који начин је доспела у позицију да буде у врху листе компанија које обрађују највише хектара државног пољопривредног земљишта у Покрајини, нашла у фокусу поводом угрожавања животне средине.

Како сазнајемо пријаву је, због привредног преступа, поднео покрајински инспектор за заштиту животне средине. Компанија Алмеx доо, из Панчева, се у пријави терети да на противзаконит начин складишти опасан отпад, чиме угрожава животну околину и здравље људи.

Наш извор тврди да је током инспекцијског надзора који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, спровео у објектима предузећа Алмеx, утврђено више забрињавајућих незаконитости у вези са управљањем опасним отпадом, односно његовим прикупљањем и складиштењем.

Реаговало се одмах, пошто отпад који се третира на тај начин представља потенцијално велику опасност и по околину и здравље људи, првенствено по здравље радника предузећа. Предузеће Алмеx опасан отпад држи на отвореном простору уместо да га, како то Закон о управљању отпадом налаже, складишти у обезбеђеном затвореном објекту под кључем.

Посебну забринутост, како тврди извор портала, изазвала је чињеница да се опасан течни отпад налази у неадекватној амбалажи у бурадима и пластичним канистерима, поређаним у дворишту фирме где су, у сваком тренутку, свима доступни. Не само што прети опасност да се због пропусности амбалаже контаминира земља већ забрињава и то да на поменутој амбалажи не постоји никаква ознака да је у питању опасан отпад, тврди саговорник портала.

Какав је пропуст у питању говори и податак да се са опасним отпадом мора пажљиво поступати. Забрањено је да се складишти произвољно на отвореном простору али и на обичном комуналном отпаду.

Како сазнајемо, инспектор је констатовао такође и да стари акумулатори нису убачени у специјалне непропусне пластичне контејнере већ се складиште на земљишту на дрвеној палети, при чему постоји опасност штетног утицаја на околину опасних материја које садрже у себи. У питању су тешки метали: жива, кадмијум и олово.

Према тврдњама, саговорника портала онај ко је акумулаторе користио, а уколико се то не односи на акумулаторе из домаћинстава, у обавези је да исте преда предузећу које има дозволу за њихов третман. Свако складиштење, укључујући привремено, врши се на локацијама са непропусном подлогом, са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја или у одговарајућим контејнерима са поклопцем. Њихов транспорт и складиштење мора да прати „Документ о кретању опасног отпада“.

Наш извор упозорава да иако, је право на живот у здравој околини једно од основних права човека, отпад је један од највећих еколошких проблема данашњице. Наглашава да су пољопривредници и компаније из области пољопривреде управо ти који најчешће не воде рачуна где и како одлажу опасан отпад и амбалажу од опасног отпада а у свом раду користе врло опасне хемикалије.

Компанија Алмеx једна је од највећих у овој области, и како тврди наш саговорник морала би да о томе поведе рачуна. Она у свом саставу има велики прој предузећа и експозитура међу којима су: Алмеx доо, „Стари Тамиш“ ад, Алмеx пост продаја „Стари Тамиш“, Алмеx сервис „Стари Тамиш“, „Качарево ад“, „Петефи“ доо Темерин, „Покрок“ доо Падина, „Златар“ доо Мраморак, „Фотос“ доо Црепаја, Индустрија скроба „Јабука“, Фабрика сточне хране „Јабука“, „Ситра“ Ковачица, „Алмеx БП“ Бачка Топола, „Алмеx-Петрол“ Панчево, „Ипок“ Зрењанин, „Алмеx М“ Темерин, Алмеx Скробара“.

Извор Јужни Банат