Пишимо и говоримо правилно!

Подсетимо се да глагол требати није лични глагол,те му НЕ ТРЕБА додавати наставке за лица.

ТРЕБА да напишем правилно овај глагол.

НЕПРАВИЛНО ЈЕ и рећи и написати ТРЕБАМ,ТРЕБАШ…

Такође би било правилно написати ТРЕБАЛО БИ ДА…

glagol trebati

илустрација:Бојан Јокановић