Резултати завршног испита 2016

Завршни испит у основном образовању и васпитању прошао је успешно и у нашој  школи. Испит је полагало 89 ученика осмог разреда. Они су полагали три теста:

  • тест из српског језикa
  • тест из мaтeмaтикe
  • комбиновани тест из физике, хемије, биологије, историје и географије.

На основу анализе прелиминарних резултата наши ученици су били најуспешнији на тесту из српског језика (просечно постигнуће износи 13,72 бодова), затим на комбинованом тесту  (просечно постигнуће износи 12,62 бодова), док су најмање успешни били у решавању теста из математике (просечно постигнуће износи 8,61 бодова).

zavrsni (1) zavrsni (2) zavrsni (3) zavrsni (4)